0800 604 406
  info@paradigmacc.sk

Potvrdzujem, že som nič nezamlčal(a) a všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé.
Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam týmto súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v spoločnosti PARADIGMA, s.r.o. a PARADIGMA Consulting, s.r.o.