0800 604 406
  info@paradigmacc.sk

Contact us

I have read and agree to the terms in the document Privacy

FAKTURAČNÉ ÚDAJE SK

PARADIGMA, s. r. o.
Javorová 2137/6, 931 01 Šamorín
IČO: 36662330
DIČ: 2022231750
IČ DPH: SK2022231750
Bank connection:
SK 62 7500 0000 0040 1847 1474

FAKTURAČNÉ ÚDAJE CZ

PARADIGMA Call Centrum, s. r. o.
Krížna 250, Krásno nad Bečvou
757 1 Valašské Meziřičí
IČO: 04741650
DIČ: CZ04741650
Bank connection:
CZ74 0300 0000 0002 7335 0479

Náš tím

Antonín Pospíšil - CEO
Antonín Pospíšil

CEO

Rajmund Rédvai - COO
Rajmund Rédvai

COO

Obchoďák

SALES

Lenka Chlpíková - PERSONALISTKA
Lenka Chlpíková

HR

Jana Matiašková - PROJEKTOVÁ MENEŽÉRKA
Jana Matiašková

PROJECT MANAGER

Adela Tvrdá - Marketing
Adela Tvrdá

MARKETING

Andrej Gahér - FINANCIE
Andrej Gahér

FINANCE

Miroslav Dudík - IT
Miroslav Dudík

IT

Mária Fujáková - ŠPECIALISTA REPORTINGU
Mária Fujáková

REPORTING SPECIALIST

Naše pobočky

Headquarters Žilina
PARADIGMA s.r.o.
Veľká Okružná 26/A, 010 01 Žilina
Prievidza
PARADIGMA s.r.o.
Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza
Valašské Meziříčí
PARADIGMA Call Centrum s.r.o.
Krížna 250, Krásno nad Bečvou 757 01
Valašské Meziříčí